Hình 1 Hình 2 Hình 3
THI CÔNG TRỌN GÓI HẠNG MỤC PHẦN THÔ ĐƠN GIÁ 3.200.000 ĐỒNG/M2 ĐẾN 3.500.000 ĐỒNG/M2 - THI CÔNG CHÌA KHÓA TRAO TAY ĐƠN GIÁ 5.000.000 ĐỒNG/M2 ĐẾN 6.500.000 ĐỒNG/M2

0126.2449395
0903.979644
Thi công nhà trọ
Thi công xây dựng
Thi công trọn gói
Bảng giá thiết kế