Hình 3 Hình 2 Hình 1

NHÀ THẦU XÂY DỰNG TOÀN CẦU - ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ

 

Lọai công trình

Đơn giá

Giá trị hợp đồng tối thiểu

Biết thự

250.000 đ/m2

20.000.000 đ/hs

Khách sạn Nhà nghỉ

180.000 đ/m2

20.000.000 đ/hs

Nhà ở cao tầng

200.000 đ/m2

40.000.000 đ/hs

Dự tóan chi tiết

12.000 đ/m2

3.000.000 đ/hs

 

Nội dung hồ sơ thiết kế :

1. Hồ sơ phối cảnh mặt tiền (02 tờ in màu)

2. Hồ sơ kiến trúc cơ bản và các mặt triển khai (03 bộ A3 in trắng đen)

3. Hồ sơ chi tiết cấu tạo kỹ thuật, chi tiết công trình (03 bộ A3 in trắng đen)

4. Hồ sơ kết cấu - triển khai kết cấu khung chịu lực (03 bộ A3 in trắng đen)

5. Các bộ hồ sơ kỹ thuật điện, điện thoại, chống sét, cấp thoát nước (03 bộ A3).

6. Giám sát tác giảm: Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công.

7. 01 CD toàn bộ File bản vẽ.

 

Quy trình nhận hồ sơ thiết kế :

1. Gặp chủ đầu tư, trao đổi ý tưởng và nắm bắt các nhu cầu của chủ đầu tư.

2. Báo giá thiết kế + kèm theo hợp đồng thiết kế (tạm ứng đợt 1 : 30% chi phí ).

3. Thiết kế sơ bộ + diễn đạt , trao đổi ý tưởng với chủ đầu tư + hồ sơ xpxd nếu có .

4. Thiết kế phối cảnh + (tạm ứng tiền đợt 2 : 30% chi phí) .

5. Triển khai hồ sơ kỹ thuật gồm : Kết cấu, điện, nước và kỹ thuật khác.

6. Bàn giao hồ sơ bản vẽ + file hồ sơ + thanh tóan chi phí còn lại và thanh lý hợp đồng

 

Các trường hợp phát sinh :

1. Sau khi chấp nhận phương án thiết kế sơ bộ: 20% giá trị thiết kế

2. Sau khi có thiết kế phối cảnh mặt tiền: 40% giá trị thiết kế

3. Sau khi hợp đồng đã thực hiện 70% thời gian: 70% giá trị thiết kế