Hình 3 Hình 2 Hình 1

NHÀ THẦU XÂY DỰNG TOÀN CẦU - ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ Ở

 

Lọai công trình

Đơn giá

Gía trị hợp đồng tối thiểu

Nhà phố

150.000 đ/m2

15.000.000 đ/hs

 

 

 

 

(Gói 1)

 - Phối cảnh mặt tiền (02 bản)

 - Bản vẽ kiến trúc (02 bộ)

 - Bản vẽ kết cấu (02 bộ)

 - Bản vẽ bố trí hệ thống điện (2 bộ)

 - Bản vẽ cấp thoát nước (02 bộ)

 - Bản vẽ xin phép xây dựng (02 bộ)

  - Giám sát tác giả.

 

Nhà phố

120.000 đ/m2

10.00.000 đ/hs

 

 

 

(Gói 2)

 - Bản vẽ kiến trúc (02 bộ)

 - Bản vẽ kết cấu (02 bộ)

 - Bản vẽ bố trí hệ thống điện (2 bộ)

 - Bản vẽ cấp thoát nước (02 bộ)

 - Bản vẽ xin phép xây dựng (02 bộ)

 

 

Nhà phố

50.000 đ/m2

5.000.000 đ/hs

 

 

(Gói 3)

 - Bản vẽ kiến trúc (02 bộ)

 - Bản vẽ kết cấu (02 bộ)

 - Bản vẽ bố trí hệ thống điện (2 bộ)

 - Bản vẽ cấp thoát nước (02 bộ)

 - Bản vẽ xin phép xây dựng (02 bộ)

 

Dự toán chi tiết

15.000 đ/m2

5.000.000 đ/hs

 

 Quy trình nhận hồ sơ thiết kế :

Gặp chủ đầu tư, trao đổi ý tưởng và nắm bắt các nhu cầu của chủ đầu tư.

1. Báo giá thiết kế + kèm theo hợp đồng thiết kế (tạm ứng đợt 1: 30% chi phí ).

2. Thiết kế sơ bộ + Diễn đạt nội dung thiết kế, trao đổi ý tưởng với chủ đầu tư + Hồ sơ xin phép xây dựng (nếu có).

3. Thiết kế phối cảnh + (tạm ứng tiền đợt 2: 30% chi phí) .

4. Triển khai hồ sơ kỹ thuật gồm: Kết cấu, điện, nước và kỹ thuật khác (tạm ứng 30%).

5. Bàn giao hồ sơ bản vẽ + file hồ sơ + thanh tóan chi phí còn lại và thanh lý hợp đồng

 

Các trường hợp phát sinh :

1. Sau khi chấp nhận phương án thiết kế sơ bộ : 20% giá trị thiết kế

2. Sau khi có thiết kế phối cảnh mặt tiền : 40% giá trị thiết kế

3. Sau khi hợp đồng đã thực hiện 70% thời gian : 70% giá trị thiết kế