Hình 3 Hình 2 Hình 1

NHÀ THẦU XÂY DỰNG TOÀN CẦU - HƯỚNG DẪN HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG

 

Cơ quan cấp giấy phép: UBND cấp huyện.

Cách thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua Toàn Cầu (Điện thoại 0903979644)

Thời hạn giải quyết:

- Cấp phép: 22 ngày

- Cấp lại: 10 ngày

Lệ phí: 100.000đồng/lần cấp

1. Quy trình thực hiện:

* Bước 1: Cá nhân Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của UBND cấp huyện để được hướng dẫn và nhận mẫu đơn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn.

* Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của UBND cấp huyện đóng lệ phí (nếu có) và nhận kết quả.

2. Thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị:

a. Đối với nh ở:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) xem tại mục mẫu đơn.

- Bản sao có chứng thực những giấy tờ về quyền sử dụng đất.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình (02 bộ)=>  Liên hệ TOÀN CẦU để được tư vấn.

b. Đối với cơng trình:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) xem tại mục mẫu đơn.

- Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận QSDĐ có thổ cư đối với trường hợp không có những loại giấy tờ hợp lệ về nhà ở hoặc (đất ở nhưng sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì phải có giấy cam kết không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất).

- Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình (02 bộ)=>  Liên hệ TOÀN CẦU để được tư vấn.

- Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Cấp lại giấy php:

- Đơn xin sao lục bản chính giấy phép xây dựng (xem mẫu tại mục Mẫu đơn)

- Đơn cớ mất giấy phép (Có thể liên hệ Toàn Cầu để thực hiện)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản chứng thực)

3. Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chỉ thị 13/2006/CT-BXD ngày 23/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc "Tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ Đầu tư là tư nhân"

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND7 ngày 20/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

TOÀN CẦU CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐỂ LẬP THỦ TỤC XIN PHÉP XÂY DỰNG VÀ LIÊN HỆ CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỂ XIN PHÉP THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH, QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN KÝ GIẤY ỦY QUYỀN.