Hình 3 Hình 2 Hình 1

NHÀ THẦU XÂY DỰNG TOÀN CẦU - HƯỚNG DẪN HỒ SƠ

XIN PHÉP XÂY DỰNG TẠM

 

Cơ quan thực hiện                  : UBND cấp huyện hoặc liên hệ Toàn Cầu (Điện thoại: 0903979644).

Cách thực hiện                        : Nộp trực tiếp

Thời hạn giải quyết                 : 10 ngày

Trả phí, lệ phí:                                   

- Nhà ở             : 50.000 đồng

- Công trình     : 100.000 đồng

1. Quy trình thực hiện:

Bước 1:           Cá nhân Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của UBND cấp huyện để được hướng dẫn và nhận mẫu đơn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 2:           Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ ghi phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ được hướng dẫn.

Bước 3:            Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của UBND cấp huyện đóng lệ phí (nếu có) và nhận kết quả.

2. Thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị:

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm(có xác nhận của địa phương)(mẫu tại mục Mẫu đơn).  

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản chứng thực).         

Giấy cam kết tháo dở công trình. (theo mẫu)    

Bản vẽ thiết kế gồm: bản vẽ mặt bằng tổng thể (tỉ lệ: 1/200 hoặc 1/500); mặt bằng các tầng, mặt đứng, mặt bên, mặt cắt ngang, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, bể tự hoại, mặt bằng chi tiết móng (tỉ lệ: 1/100 hoặc 1/200) (02 bộ)

3. Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND7 ngày 20/07/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định số 113/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007 của UBND tỉnh về ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

TOÀN CẦU CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐỂ LẬP THỦ TỤC XIN PHÉP XÂY DỰNG VÀ LIÊN HỆ CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỂ XIN PHÉP THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH, QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN KÝ GIẤY ỦY QUYỀN.